Bij het horen van het merk Liebherr denk je misschien alleen aan huishoudelijke apparaten. De afgelopen jaren heeft dit merk zich echter ook weten te richten op luxere producten, en met succes. Amerikaanse koelkasten hebben ze serieus in de markt gezet en zijn op dat gebied ook een grote speler geworden. De Side-by-side modellen zijn wereldwijd bekend en heel erg populair onder de consumenten. De koelkasten staan daarnaast ook bekend om de nofrost die ze met zich meedragen. Deze zorgt ervoor dat er niet allemaal onnodige ijsvorming ontstaat in de koelkasten wat slecht is voor de producten, en niet onbelangrijk de koelkast zelf. Dit is allemaal met de nieuwste technologie ontwikkeld, en Liebherr blijft zich ook ontwikkelen op dit terrein. Er is geen sprake van stilstand op dit gebied want dat betekent tegelijkertijd achteruitgang. Biofresh is ook één van deze ontwikkelingen die de koelkasten de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. 

When you hear the brand Liebherr, you may think only of household appliances. In recent years, however, this brand has also been able to focus on luxury products, and with success. They have seriously introduced American refrigerators to the market and have become a major player in that field as well. The Side-by-Side models are known worldwide and are very popular among consumers. The refrigerators are also known for the nofrost that they carry. This ensures that not all unnecessary ice formation in the refrigerators occurs, which is bad for the products, and not unimportant for the refrigerator itself. This is all developed with the latest technology, and Liebherr continues to develop in this area as well. There is no question of standing still in this area, because that means going backwards at the same time. Biofresh is also one of these developments that the refrigerators have gone through in recent years. 

 

 

Liebherr heeft naast mooie Amerikaanse koelkasten ook Wijnkasten in het assortiment. Deze wijnkasten zijn van een hele hoge kwaliteit. Ze mogen dan ook wel wat kosten maar hiervoor heb je wel wijnkasten die er voor zorgen dat je wijnen op perfecte temperatuur bewaard blijven. Je kunt bij deze wijnkasten zelf ook de temperatuur instellen om ervoor te zorgen dat je het ideale klimaat kunt verzorgen voor de wijnen die je op voorraad hebt. Je hebt ook een nog luxere klasse binnen deze al luxe klasse wijnklimaatkasten. Dit zijn de wijnklimaatkasten waarbinnen verschillende wijnklimaten zijn in te stellen. Dit zijn kasten die ervoor zorgen dat je zowel witte als rode wijnen in één wijnklimaatkast op perfecte temperatuur kunt bewaren. Het is natuurlijk afhankelijk van elke wijn wat de beste temperatuur is om hem te bewaren. Dit zorgt ervoor dat je eigenlijk verschillende zones nodig hebt en daar zijn deze wijnkasten dan ook ideaal voor aangezien ze dit in huis hebben. 

Liebherr has not only beautiful American refrigerators but also wine cabinets in its range. These wine cabinets are of a very high quality. They may be expensive, but they offer you wine cabinets that keep your wines at the perfect temperature. You can also adjust the temperature in these wine cabinets to ensure that you have the ideal climate for the wines that you have in stock. There is also an even more luxurious class within this already luxurious class of wine coolers. These are wine climate cabinets in which different wine climates can be set. These are cabinets that allow you to keep both white and red wines at the perfect temperature in one wine cooler. Of course, the best temperature to store each wine depends on the type of wine. This means that you actually need different zones and these wine cabinets are ideal for this as they have this in house. 

 

 

De koel- en wijnkasten van Liebherr hebben ook een mooi design naast dat ze heel functioneel zijn. Liebherr heeft erg de zorg voor genomen dat de kasten mooi passen in een goede huisstijl. Op deze manier kun je genieten van je overheerlijke wijnen die je uit een mooie klimaatkast pakt. Zo kun je op twee manieren een goede indruk op je gasten maken en sla je twee vliegen in één klap. Je wilt de wijnen die je goed hebt uitgezocht natuurlijk wel het beste laten rijpen en vervolgens zelf ervaren door ze op te drinken. Mensen willen graag optimaal kunnen genieten van de wijnen die ze in huis halen en dit is volledig terecht. Er zijn mensen die niet begrijpen dat de ene wijn anders smaakt dan de andere, en dit allemaal vanwege de manier waarop deze wordt bewaard. Je kunt het bewaren van een goede wijn absoluut niet onderschatten, en Liebherr helpt je met het oplossen van dit probleem. 

Liebherr’s refrigerators and wine cabinets also have a beautiful design in addition to being very functional. Liebherr has taken great care to ensure that the cabinets fit nicely into a good house style. In this way, you can enjoy your delicious wines from a beautiful climate cabinet. In this way, you can make a good impression on your guests in two ways, killing two birds with one stone. Of course, you want to allow the wines that you have selected to mature and then experience them for yourself by drinking them. People want to be able to enjoy the wines they bring home to the fullest and this is entirely justified. There are people who do not understand that one wine tastes different from another, and all because of the way it is stored. You cannot underestimate the storage of a good wine, and Liebherr will help you solve this problem.